Tankar efter en resa till Det Heliga Landet

Om jag var en duva

Om jag var en duva, ville jag ta den största kvisten från olivträdet, och flyga med den längs Jordanflodens strand.

Om jag var en duva, ville jag ta en kvist från olivträdet och flyga med den till Genesarets sjö, och landa i Kapernaum.

Om jag var en duva ville jag ta en olivkvist och flyga med den till Jungfru Marias hem i Nasaret, och lägga den på altaret för försoning i världen.

Om jag var en duva, ville jag flyga med en olivkvist till Maria Magdalena och böja mitt huvud i ödmjukhet för henne.

Om jag var en duva, ville jag ta den vackraste olivkvisten och flyga med den till Jesus, lindra hans lidande - hans smärta - och i tacksamhet ta emot hans gåva till mänskligheten.

Om jag var en duva, ville jag hämta den mest strålande olivkvisten i Getsemane trädgård, och flyga med den högt över den heliga staden. Låta den sprida sitt budskap om fred innan den landar i sitt hem - den heligaste platsen - templet, där vi alltid finner skaparen.

av Solveig Haugen

Even good friends need to get their freedom

IF I WERE A BIRD (About giving the freedom back to a very good friend.)
by Solveig Haugen


If I were a bird
I would sit in a tree ...
by your open window ...

... in the evening ... when the sun goes down,
and sing for you the most beautiful song.

If you were a bird
I would open my hand for you, to eat the bread.

And then I would lift my hand to the sky ...
so you can get air under your wings -
and now, you will have your freedom to fly.

To see beyond when you meet your
Twin Flame

ETERNITY
poems by Solveig Haugen

When you hear me ...

When you see me ...

When you touch me ...

When I am in your mind ...

When I am the one you want ...

When I am the one who makes you happy ...

... let me see the love in your eyes

*

Love is much greater than we can understand.
Love is beyond everything that we can be aware of.

WE ARE CARRIED BY LOVE - IN ETERNITY

*

This moment is for us ...
This moment is a piece of Eternity.

*

Our time is now ...

... and in Eternity

*

There is a life beyond this ...

There is a life that lasts forever.

This life is for you and me ...

... in Eternity

*

When I don't understand you - forgive me

When you see tears in my eyes - forgive me

When I make you unhappy - forgive me

Dear, forgive me ... forgive me ... forgive me ...

*

The vibration of your soul is so attuned to mine ...

... now and in Eternity

*

The sound of our lives touches every part

of the Universe

it will be there for ever

... in Eternity

*

With YOU, I am complete

With ME, YOU are complete

Together we are complete ... as one spirit ...

... in Eternity

*

The moment we met ...
angels started to sing

The moment we met ...
everything became magic around us

The moment we met, we knew ...
it is me and you